Egy intézmény új arculatát megálmodni és megvalósítani szép és vonzó feladat. Ha mindehhez kevés eszköz és forrás áll rendelkezésre, és az alapvető feltételek már eleve behatárolják képzeletünket, akkor felértékelődik a fantázia, a közös gondolkodás és az összefogás szerepe.

A Közösségek Házában mindez nagyszerű csapatmunka révén valósult meg, amelyben nemcsak a ház dolgozói, hanem rendszeres látogatói is részt vettek. Ez a közös gondolkodás és tenni akarás ma is mozgósítható, amikor szükség van rá, ez talán legnagyobb nyeresége intézményünknek. Látogatóinktól, a város lakóitól pedig ma is folyamatosan kapunk ajándékba gyönyörű növényeket, lámpát, képeket, eszközöket. Köszönjük és örömmel fogadjuk mindezt, annak bizonyítékát látjuk ebben, hogy valóban otthonuknak, sajátjuknak érzik a Közösségek Házát. Ha így van - 1999-ben jó irányba indultunk! 1999. júliusában a volt Városi Művelődési Központ megszűnt, a Május 1. Művelődési Ház, mint kulturális intézmény bezárta kapuit. Munkatársainkkal és egész ottani tevékenységünkkel átköltözködtünk a volt Gyermek- és Ifjúsági Házba, amely szintén megszűnt, és létrejött e kettő jogutóda, a jelenlegi Közösségek Háza. 2000. január 1-jétől, újabb szervezeti átalakítás után a Színház- és Hangversenyteremmel összevonva egy szervezetet alkotunk. A Közösségek Háza eddigi működése bebizonyította, hogy képes egyesíteni két jogelődje tevékenységét. Igazi otthonává vált az életkorban, érdeklődési körben és tevékenységben egymástól igen eltérő közösségeknek. 2000. decemberére új ˝külsőnk˝ végleges formát öltött. Ezt ünnepi eseménnyel koronáztunk meg: a Rendhagyó keresztelővel. A ház termeinek adtunk nevet, hogy a látogatók könnyen megkülönböztethessék. A praktikumon túl azonban ebből sokkal nagyobb érték született. A névadók olyan emberek lettek, akiknek emléket kívántunk állítani, hiszen munkájuk, alkotásaik, életművük példa mindenki számára, a kultúra - közvetítőket pedig ez a hagyaték kötelezi az általuk teremtett értékek őrzésére. Haranghy Jenő óriási faliképei nem engedik elfelejteni bányász hagyományainkat. Soltra Elemértől nemcsak festményeit kaptuk, ő ma is gyakori vendég nálunk. Kányádi Sándor szintén vendégeskedett Komlón, és a komlói közönség vele való barátsága az Erdélyi Körnek köszönhetően teljesedhetett ki. Blumschein Dezső reméljük még sokáig dolgozik a róla elnevezett iparművészeti műhelyben. Frank Eszter keramikus művész alakította ki kerámia műhelyünket, Horzsa Sándor öröksége gyermek- és felnőtt - generációk számára ma is eleven emlék. Ez az örökség kötelez bennünket: megőrizni az értékeket, tisztelegni a művészek, tanítók előtt, és folytatni az ő küldetésüket. A Házban dolgozó szakmai vezetők, művészeti vezetők, csoportvezetők, pedagógusok közül a legjobbak megnyerése és megtartása eddig sikeres volt. A Pedagógus Kórus, a Munkáskórus, a Kispöndöly és Pöndöly néptánc együttesek mellé a fiatalok hip-hop csoportjainak sora is csatlakozott. A művészetoktatással feltételeik is javultak, ma már tükrös teremben, balettszőnyegen dolgoznak. A díszítőművészeti műhely, a foltvarrók, a kerámia, az Erdélyi Kör, a Him Singers énekegyüttes, az asztali labdarúgók és a dartsosok sikerei évről évre garantáltak. A fiatalok és újak: a New Generation, a Dance for Life és a Fonti5 modern tánc - csoportok szintén látványosan dolgoznak és fejlődnek. Az új gyermekfoglalkozások: a Babusgató és a Kobak babakortól kisiskolás korukig foglalkoztatja a kisgyermekeket. A klubok szép száma mutatja, hogy a felnőttek is igénylik a közösséghez való tartozás élményét, nemcsak a gyerekek. A közös problémák, a közös érdeklődési kör, a közös ügyért tenni akarás eltérő profilú csoportokat hív életre, és ez évről évre újak és újak szerveződését is gerjeszti. Mindezek mellett helyet kapnak még az intézményben olyan közösségek is, amelyeknek összejöveteleit szívesen befogadjuk, ezt csak a krónikus helyhiány akadályozza néha. Mindezek mellett képzéseknek is helyet adunk. Munkánk egyik legfontosabb része a rendezvényszervezés, mely igen sok és sokféle programot jelent. Ezek közül legfontosabb a város nagyrendezvényeinek szervezése: a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválok, MindenMás alternatív fesztiválok, a Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Borbála Hét. Saját szervezésű nagyrendezvényeink mellett partnerségben valósítjuk meg a Komlói Amatőr Színházi Találkozókat/KASZT és a Hétdomb nemzetközi filmfesztiválokat. Szakmai munkánk kiemelkedő területe 2007 óta a térségi szakmai szolgáltatások és együttműködések rendszere, a Közkincs program.

Komló város Kulturális stratégiája: Bemutató (pdf) - Teljes szöveges változat (doc)

Szolgáltatások

  • Rendezvényszervezés
  • Művészeti együtteseink fellépésének biztosítása: kórusok, néptánc együttesek, modern tánc csoportok, versmondók, műsorvezetők, kamara együttesek közreműködésének szervezése műsorokban, rendezvényeken, ünnepségeken, megemlékezéseken.
  • Kézműves játszóházak szervezése és vezetése a Kreatív műhely tagjaival.
  • Kiállítások szervezése és rendezése igény szerint külső helyszínen is.
  • Rendezvények PR anyagainak (meghívók, plakátok, kiadványok) tervezése és elkészítése.
  • Terem bérbeadás folyamatos és egyedi alkalmakra, céges rendezvényekre, képzésekre, termékbemutatókra, a szabad kapacitás erejéig.

Szakmai szervezeteink

Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete
Kulturális Központok Országos Szövetsége
Magyar Népművelők Egyesülete