2014.11.25.

A Kulturális Központok Országos Szövetsége városi közművelődési intézményeinek sokszínűségét bemutató és népszerűsítő digiráma-sorozatok alapvető célkitűzése a városi művelődési házak és terek, valamint az azokban folyó közösségi művelődés népszerűsítése.

Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a közművelődési terek nyitottságára, a hétköznapi életben betöltött értékes és nélkülözhetetlen szerepére, az intézményi és szervezeti hálózat sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött közösségépítő erejére. Tudatosítani azokat az érték, élmény és nem formális tanulási funkciókat, melyek kollégáink közvetítésével házaink falai között a látogatók számára gyakorta úgy jelenítődnek meg, mint a városi lét és életforma természetes attribútumai.

 

 

 

A sorozatok a tagintézmények felé intézett felhívásra beérkezett fotókból kerültek összeállításra.

A projekt támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma