2014.10.20.

A Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „5-let(t) Ház” című, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0070 jelű, 28 537 800 Ft támogatást nyert pályázati programja lezárult.

A pályázat célkitűzése a TÁMOP„Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák kidolgozása és megvalósítása volt.

Az 5-let(t) Ház elnevezésben megjelenik az a számszerű tény, hogy a kreatív területekből 5 lett, valamint utal a tevékenységek jellegére is. Intézményünk 4 kreatív területen a 6 különböző tevékenységet folytatott, a következő műhelyeket vezették felkért szakemberek:

2. kézművesség – népi játék készítés Molnárné Kaposvölgyi Márta
4. fotográfia Kis-Marics Tamás
6. előadóművészetek
6.1. zene - népi hangszer / vonós Deáky Péter
                                            / cimbalom Kis Alfréd
6.2. színjátszás Korbuly Kata
7. elektronikus sajtó Fábián Mária

A munka a Frank Eszter teremben folyt, a színjátszók természetesen a színházat, az elektronikus sajtósok az informatika termet is igénybe vették. A programban a tanuláson túl az ismeretek szintetizálása, a kompetenciák-képességek fejlesztése, a kreatív területre jellemző konkrét termékek-produktumok létrehozása és bemutatása kapott hangsúlyos szerepet. A pályázat segítségével minden kreatív terület munkájához biztosítottuk az eszközöket, berendezéseket, szakmai anyagokat és a szakmai megvalósítást szervező szakembereket is. A kétszer egy éven keresztül folyó kompetenciafejlesztő sorozatok során a résztvevők eljuthattak közösségi rendezvényekre, börzékre, workshopokra, bemutatókra. A program zárásaként online- és papíralapú kiadványok valósulnak meg, kiállításokra, előadásokra és koncertre kerül sor, ahol a gyerekek bemutatták munkájukat.

Az egyes kreatív területek kapcsolódtak a gazdag helyi hagyományainkhoz és a rendelkezésre álló tudásbázishoz. A két éves program során egyes tevékenységek meg tudtak erősödni, mások új lendületet kaphattak.

103 gyermek és fiatal tudott részt venni "5-let(t)es" csoportjainkban, és reméljük sokan tudtak megismerkedni "5-let(t)es" kreatív termékeikkel.

 

 

Komló Város Önkormányzat
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
7300 Komló, 48-as tér 1.
kozossegekhaza@khszinhaz.hu
www.khszinhaz.hu