2014.09.02.

Kedves Kollégák!

A komlói Közösségek Háza akkreditált pedagógus továbbképzést indít - kellő számú jelentkező esetén.

A képzés címe: Játék és tánc az iskolában

Az akkreditált továbbképzés alapítója a Hagyományok Háza, a megvalósításban együtt-működünk velük. A képzés szeptemberben indul és januárban vizsgával zárul, heti 3 órában, vagy kéthetente 6 órában zajlik. Az alapító szakmai javaslata a heti rendszeresség mellett szól abban az esetben, ha a jelentkezőknek nincs gyakorlata, és szükséges a hétről hétre való építkezés és kontroll. A képzésekre szombati napokon délelőtt kerül sor, heti 3 órás ütemben 15 alkalommal. Kétheti rendszeresség esetén az alkalmak száma feleződik.
Az intézmények támogatni tudják a pedagógusok részvételét pl. TÁMOP programokban. Ez esetben a tanfolyam indításakor ezt kérjük jelezni!

A képzés leírása
A 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával, és tudásukat alkalmazni szeretnék az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon. A gyakorlatokon a résztvevők elsajátíthatják a néptánc alaptechnikáit (ritmika, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok) és a dunántúli ugrós, lassú és friss csárdás, valamint a szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 4–12 éveseknek megtanítható alapmotívumait, a motívumalkotás szabályait, valamint a táncok módszertanilag megalapozott továbbadását. A néprajz alapjaiból, a jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, valamint táncfolklorisztikai alapismeretekből álló elméleti ismeretek átadásával a hallgatók általános tájékozódását kívánjuk előmozdítani.

  • Tervezett tanfolyamkezdés: 2014. szeptember 27.
  • Oktatás: szombatonként 9-12 óráig (heti ütemben), vagy 8-14 óráig (kétheti ütemben).
  • Vizsga: 2015. január
  • Tanfolyami díj: 40 000 Ft
  • Vizsgadíj: 5 000 Ft (a vizsgadíjat a tanfolyam végén kell befizetni)


A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi- és vizsga követelmények:
Sajátítsa el az alap néptánc-technikákat (ritmika, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok).
Sajátítsa el a dunántúli ugrós, lassú és friss csárdás, a szatmári lassú és friss csárdás 4-12 éveseknek megtanítható alapmotívumait, valamint ezen táncanyagok módszertani ismereteit. Legyen képes a tanult táncanyag stílus-hű, improvizatív bemutatására és átadására. Ismerje a magyar népi játékok típusait, fajtáit, dalait, valamint legyen képes a népi játékok alkalmazására, és ezeket a mindennapi élet részévé tenni. Legyen tájékozott a magyar néprajz alapismereteiben, népcsoportok, táji tagozódás, népszokások, jeles napok, ünnepi szokások tekintetében és táncfolklorisztikai alapismeretekben. A megszerzett tudásról elméleti és gyakorlati vizsgán adjon számot. Legyen képes tudását a gyerekek számára érthetően közvetíteni és korosztályoknak megfelelő módon, differenciáltan átadni

Írásbeli vizsga (dolgozat és teszt):
Minimum 3 oldalas óra- vagy foglalkozásvázlat a tanult játékanyag alapján (egyénileg választott téma köré fűzve a játékokat).
Néprajzi teszt kitöltése a néprajzi tematikában leadott általános ismeretekből.

Gyakorlati vizsga (szakmai bizottság előtt):
A tanult játék- és táncanyag módszertani és gyakorlati bemutatása. Improvizáció a tanult táncokból tájegységenként, valamint módszertani beszámoló a vizsgáztató által kijelölt anyagból, rögtönzött (a hallgató által előre nem ismert) kérdések alapján.

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:
- sikeres írásbeli és gyakorlati záróvizsga,
- kötelező minimum részvétel teljesítése a tanfolyamon, a teljes óraszám 80%-án.

Amennyiben a képzés sikeresen megvalósul, lehetőség van egy erre ráépülő további képzés indítására is. A második lépcsőben a Tájegységek játék és táncszempontú ismerete tanfolyam keretében a Játék és tánc képzés során elsajátított módszertani ismereteket alkalmazva egy tájegység anyagát dolgozzák fel a hallgatók. Ennek során a helyi, baranyai anyag kerülne előtérbe.

Kérjük a Kollégákat, hogy az előzetes jelentkezést (jelentkező neve, az iskola és a jelentkező e-mail elérhetősége) e-mailben küldjék el képzésszervező munkatársunknak, Deáky Péternek a deaky.peter@khszinhaz.hu címre!

Igényfelmérés jelentkezési határideje: 2014. szeptember 5.

Köszönettel:

Horváth Éva
igazgató