2013.06.16.

A színjátszó szakkör 2011 őszén indult útjára az iskolai élet színesítése céljából. Az első évben a szokásos iskolai ünnepségeken léptünk fel illetve az idő nagy részét az ezekre való felkészülések tetté ki. A pályázatnak köszönhetően az idei tanévben lehetőségeink kibővültek. Nemcsak anyagi-technikai feltételeink színesedtek, hanem szűkebb közegünkből is sikerült kilépnünk és megmutathattuk magunk város kultúra iránt fogékony nézőközönsége előtt is, és kollégám jóvoltából a gyerekek zenei képzése is beépült az eddigi táncos, drámajátékos-színjátszós valamint rajzos tevékenységeik közé.  A szakkör, így már komplex délutáni szabadidős foglalkozást kínál az általános iskolánk alsós és felsős tanulóinak. A generációk közötti különbségektől kezdetben ódzkodtunk, a foglalkozások és a szereplések azonban bebizonyították, hogy hatalmas előnyt jelent a heterogén csoportösszetétel.

Ezt a korosztályi gondolkodásmód, technikai tudás, érzésvilág és érdeklődési kör közötti eltérést a szakköri anyagunk összeállításánál is figyelembe kellett vennünk, amelyben főként két művészeti terület fejlesztését céloztuk meg. A zene és tánc illetve a színjátszó tevékenységek köré építettük a tanmenetet. Magam is érdeklődve vártam, hogyan sikerül ezt a két művészeti ágat közös nevezőre hozni, összeegyeztetni az egyes órák alatt.  A feladat nem volt könnyű. Ha belemelegedtek a gyerekek egy-egy témakörbe, feladattípusba; nehezen lehetett elmozdítani őket. Viszont többször, a drámajátékok és táncos alapozás, ritmusfejlesztés során derült fény számomra is, hogy mennyire erősítheti egyik a másikat, s milyen sok az átfedés.

Elődleges célunk - hogy játékos formában a drámapedagógiai alapjait ismertessük meg a gyermekekkel, majd ezen keresztül megvalósuljon a színházi nevelést, szemléletformálás –nagy részt megvalósult. A tanulók megtapasztalták, hogy a drámapedagógia eljárásaival élményszerűen, átélhetően szerezhetnek új társakat, élményeket, bővíthetik ismereteiket, játszva tanulhatnak. Részeseivé váltak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a szakkörnek, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik volt a garancia erre. A foglalkozások legfontosabb értéke a légkörében, hangulatában rejlik. Megtapasztalták az egymás, és a felnőttek iránti bizalmat. A gyerekek érzik, hogy itt szabad tévedni, nem jár érte szidás vagy rossz jegy. Megtanultak oldottan, bátrabban kérdezni, problémáikról, érzéseikről beszélni.  A színjátszó körön tananyagtól függetlenül végzünk improvizációs gyakorlatokat, dramatizálást, kreativitást és mozgást fejlesztő gyakorlatokat. A színházi nevelés hatására szeretném, ha eljutnának odáig, hogy szívesen olvasnak verseket, regényeket, szívesen készülnek egyéni előadóművészi versenyekre, szívesen járnak színházba.
Öröm az ürömben, hogy időnk egy részét újabb és újabb műsor létrehozására kellett fordítanunk, mert ezt várta tőlünk az iskola. A karácsonyi időszak körüli hajtás kicsit leterhelte őket, s alig várták, hogy visszatérjünk a megszokott mederbe. A sikeres produkciók, a tapsok, a köszönetnyilvánítások és a gratulációk persze mindegyiküknek tetszett, s újabb erőt adott a következő munkákhoz.

Szeptembertől az első félév végéig játékos formában ismerkedtek a színjátszással, drámajátékokkal. Készségfejlesztő, koncentrációs, lazító, beszéd- és légzéstechnikai, interakciós, kapcsolatteremtő, kommunikációs és egyensúlygyakorlatokat, mozgás- és ritmus improvizációkat végeztek. A tanév második felében a tanulók folyamatosan megismerik és alkalmazzák az alapvető és a gyakrabban használt drámai konvenciókat, néptáncos mozgás motívumokat.
Tudatosan végeznek gyakorlatokat a pontos testi-lelki harmónia érdekében.
Mozgásra épülő csoportos improvizációkat végeznek megadott vagy általuk létrehozott történetek alapján.

A gyakorlatok, improvizációs játékok mellett a bemutatott és készülő darabjaink:

 • Toldi (vásári komédia)
 • Boszorkánytánc
 • Hazamegyek, hazamegyek tököt eszek (népi gyermekjáték fűzés)
 • Luca, Luca kitty-kotty (Luca napi köszöntés)
 • Betlehemes játék és Bölcsöcske
 • Karácsonyi mese
 • Ringató (népi gyermekjáték fűzés)
 • Rumini Ferrit szigeten
 • Gazdasszonyok, molnárok (népi gyermekjáték fűzés)
 • Hafanana UV tánc

Október hónapban részt vettünk

 • a nyugdíjas otthonok által szervezett városi Generációs Táncházban
 • a regionális versmondó verseny megnyitóján
 • az iskolai Vendel Napon

Novemberben:

 • a Városi Szociális Napon

Decemberben:

 • az iskolai Luca napon
 • az iskolai karácsonyi műsorban
 • a város által szervezett Adventi várakozáson Luca napján és dec. 21-én is.

Márciusban:

 • iskolánk húsvéti játszóházán köszöntöttük a leendő elsősöket

Április:

 • Iskolánk színházi bemutatkozó műsorán a gyerekek hatalmas lelkesedéssel készültek Berg Judit: Rumini előadására. Jelmezeket, díszleteket varrtunk, festettünk. S a siker sem maradt el. A bemutatkozó produkciók közül a legszínesebb, legnagyobb tapsot kiérdemlő műsorszám lett.
 • Ugyanezen műsorban történt a nagylányok és kislányok néptáncos koprodukciója a Babázók.

Május:

 • Ezt a gyerekjátékos táncot alakítottuk át és vittük színpadra, most már Vigyázók címen a Komlón megtartott Dél-Dunántúli Gyermek Népművészeti Találkozón, ahol a zsűri pozitív értékelése és megerősítése mellett a legéletszerűbb előadás díját is  kiérdemeltük.

Június:

 • Rendhagyó évzáró műsor versek nélkül. Énekkel, tánccal, jelenetekkel.

Végezetül rendkívül hálás vagyok azért, hogy a Komlói Közösségek Háza még a jelen körülmények között is prioritásként kezeli ezt a területet, s pályázatukkal lehetőséget biztosítanak arra, hogy kiaknázhassam a gyerekek ilyen irányú érdeklődésében rejlő lehetőségeket.

Magam is nagyon fontos nevelési és oktatási hadszíntérnek tekintem ezt a részét a pedagógiai munkának, s szerencsésnek érzem magam, mert a kisgyerekkorban eleve meglévő utánzó, szerepjátszó kedvet meglovagolva végezhetek kultúraközvetítést média vezérelte „kultúrszenny” és értékvesztett mentalitással szemben
A szakkör arra is jó lehetőség, hogy mi, felnőttek tükörbe nézhessünk, milyen világot is hagyunk örökül a következő nemzedékeknek.

Podpácz Beáta