2011.09.19.

A Közösségek Háza „Komlói Demokrácia-műhely” című programja

Ifjúsági érdekképviselet szakmai támogatása

1. A projekt tartalma, célja

A folyamat kiemelt célja a helyi szintű ifjúsági érdekképviselet kialakítása, megerősítése.
Lényeges, hogy az érdekképviselet formája, rendszere, a képviselendők pontos köre, korosztálya és minden egyéb, a majdani működést alapjaiban meghatározó szempont a műhelyekben kerüljenek kidolgozásra, azaz azokat a fiatalok magunk határozzák meg.

2. Résztvevők

Az érdekképviselet kialakításának folyamatában a fiatalok legszélesebb körének kell részt vennie. A „legszélesebb kör” alatt nem a fiatalok számosságát értjük, hanem azt, hogy a Komlón élő és tanuló fiatalok lehető legszínesebb köre alkossa a „kitaláló csapatot”.
A csapat munkájában vegyenek részt tehát:

  • az ifjúsági párbeszédrendszerek (diákfórum, ifjúsági kerekasztal korosztályi oldal) tagjai,
  • a Közösségek Házában tevékenykedő ifjúsági közösségek tagjai,
  • a településen másutt működő, az intézmény által „megtalált”, aktív ifjúsági közösségek.

A „kitaláló csapat” létszáma legfeljebb 20 fő.

3. Tevékenységek, módszerek

3.1. Demokrácia-műhely

Helyzetgyakorlatok és rövid előadások a demokráciáról, az ifjúsági részvételről

A műhely során a Kompassz Emberi jogi kézikönyvben szereplő, illetve szakmai műhelyünk által kifejlesztett tréningmódszerek, játékok és helyzetgyakorlatok mentén beszélgetünk a demokráciáról, a választásról, a képviselői és a választó felelősségről, a demokrácia szépségéről és nehézségeiről, az antidemokratikus rendszerek veszélyeiről…
A rövid előadások a hazai példák megismerését szolgálják.

3.2. A „komlói modell” kialakítása, az érdekképviselet megerősítésének szakmai és technikai előkészítése

Az elméleti alapozás és a gyakorlati példák megismerését követően dolgozzák majd ki a fiatalok a komlói ifjúsági érdekképviselet jövőképét, küldetését, célját, működési rendjét.

4. Javasolt időpont, időtartam és alkalmak száma

A demokrácia-műhely sikeres megvalósításához legalább 3 napos műhelymunka szükséges.

A képzés időpontja 2011. szeptember 23-24-25., (péntek déltől vasárnap délig).
A képzés helye: Közösségek Háza, 7300 Komló, 48-as tér 1.

A „komlói modell” kialakítása moderált beszélgetések keretében valósítható meg.
A HROD munkatársai egyrészt a demokrácia-műhely megvalósításában vesznek részt, másrészt a program egésze kapcsán telefonos, e-mailes konzultációval, a fiatalok közéleti szerepvállalásával összefüggő szakmai-módszertani javaslatokkal segítik a Közösségek Házát.