2011.04.20.

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hanversenyterem[1]

7300 Komló, 48-as tér 1.

2011. évi közbeszerzési terve[2]

 

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem  2011.-ben közbeszerzést nem tervez.

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége[3]

  CPV kód

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére[4]?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés[5]megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komló, 2011. április 12.[1] Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.

[2] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

[3] Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[4] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[5] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.