2011.02.04.

Karakas Zoltán megnyitóbeszéde.

Képek a képtárban...

Tisztelt Közösségek Házigazdák, Kedves Vendégek, Dal-, Tánc-, Zenebarátok!

 

Örömmel értesültem a hangszerkiállítás ötletéről, így magam is hozzájárultam néhány zeneszerszámmal. Az azonban meglepett, hogy ez életre kel, sőt útnak indul.. Nem tudtam, hogy Komló és Zsámbék testvérvárosok.. aztán megtudtam, hogy itt több száz kilométeren átívelő közösségekről van szó.

Boldogan teszek eleget annak a számomra megtisztelő felkérésnek, hogy itt Komlón, a Czanik István galériában megnyissam a népi hangszerek tárlatát, és egyben tartsak egy pár-beszédet....

Persze pár-beszédet tartani kicsit nehézkes egyedül..  Mikor megláttam, hogy a Komlói Közösségek Háza ad otthont a - zsámbéki Höcögő Néptáncegyüttes által útjára indított - tárlatnak.., bizony mondom, átfutott a gondolat.., akkor itt vannak közösségek!! Tudnak pár-beszédet tartani, tapasztalatot, gondolatokat cserélni, aminek az eredménye: tanulunk egymástól, segítünk egymásnak!

Örömöm növelte, mikor a sokcivil szervezet mellett láttam, itt található a
- Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány és
- a Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület is.
...akkor itt a közösségek hagyományokat ápolnak és meg is valósítják Kodály Zoltán célkitűzését: „A zene legyen mindenkié!”

 

Az emberiség első hangszerei között tartják számon a Kínában talált 7 ezer éves csontfurulyát.., hol is van, elhoztuk..? Nem, akkor mutatom képen… és körbe is adom..

Hogy értsük, mit is jelent ez. Erre az időszakra esik..
- a rizs nemesítése Ázsiában
- a Nílus völgyében kialakul a mezőgazdasági kultúra.
- a dél-ázsiai a fazekasság kialakulása
- Mezopotámiában az öntözés kialakulása
- a mezőgazdaság kialakulása Európában (Görögország és Itália)
- a pásztorkodás, gabonatermesztés kezdete Afrikában (Kelet-Szahara)
- az első agyagedények Mezopotámiában.

A hangszerek ma is megőrizték régi szerepüket, más dimenzióba repítik a zenészt, a hallgatóságot, ma is ajándékként zendül az imák mellé, hangos sivalkodásként erősíti a gonoszűzést.

Az ember, társas lény. Eleink tudták, hogy a zene pár-beszédet teremt az égiekkel, az elejtendő állattal és saját maga testi-lelki-szellemi világával.

 

Üdvözlésemben nem véletlen köszöntöttem Önöket „Dal-, Tánc-, Zenebarátok”-ként, hiszen hangszerek közé sorolom a hangszál rezgése szülte dalt, a táncosok ritmikus dobbantásait, csapásait is.

A hangszerek közötti sétájukon gondoljanak arra, hogy a magyar zenei kultúra a dal-tánc-zene hármas egységében kerek, egész.

A magányosan kiénekelt siratók eltávozott szeretteinkért, egy verbunkos tánc, a regősök sípja mind-mind életünk, közösségeink pár-beszédének alfája és omegája..

A népi hangszerek kiállítása azokat a hangszereket mutatja be, amelyek egykoron a hagyományos pásztor-/paraszti zenélésnek -, ill. jelző eszközeinek míves darabjai voltak -, de sokról remélem – vannak, illetve lesznek még sokáig – elnézve, s hallgatva a megnyitó ügyes kis muzsikus palántáit!

Köszönet a hangszereket rendelkezésre bocsátó gyűjtőknek, zenészeknek, várossá nyilvánításának 60. évfordulóját ünneplő Komló városnak, az otthont adó Közösségek Házának, a kiállítás létrejöttét segítő valamennyi kultúrfelelősnek!

A továbbiakban visszaadom a szót a kiállítás főszereplőinek, a hangszereknek és szakavatott kezelőiknek: Kiss Alfréd tanár úr és tanítványainak.

Én ezennel Komlón, a Közösségek HázánakCzanik István galériájában a „Népi hangszerek tárlatát” 2011. február elsején megnyitom és ajánlom jó szívvel, szeretettel mindenkinek, kívánva, teremtsenek ezen varázseszközök kedvet a muzsikálás tanulására, s látogató és hangszer között legyen jó-pár..-beszéd

Köszönöm a figyelmet!

 

Karakas Zoltán
elnök
Dudaszó Hallatszik Alapítvány
Magyar Dudazenekar www.dudazenekar.hu

 

Képek a képtárban...