2010.06.01.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

UMFT

Projekt címe:
Kapaszkodó - a komlói Közösségek Háza, mint felnőttképzési intézmény
TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0043

Projekt időtartama:
2010. július 1-jétől 2012. március 31-ig.

Kedvezményezett:
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem
7300 Komló, 48-as tér 1.
www.khszinhaz.hu

72/482-196 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Kiemelt jelentőségű, hogy a közművelődési intézmények mind szélesebb körében legyenek elérhetőek, hozzáférhetőek a felnőttek tanulását segítő szolgáltatások, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, kistérségekre, és településekre.
A pályázat közvetlen célja, hogy a közművelődési intézmények - az intézményi akkreditáció megszerzését követően - képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására. A foglalkoztathatóság javítása mellett fontos a hatékonyság és a minőség követelményeinek érvényesülése, a közművelődési intézmények felnőttképzési kapacitásának, valamint ennek feltételeinek bővítése.
Kapaszkodó

PÁLYÁZAT TARTALMA

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
* A tananyagfejlesztést megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igényeket és
sajátosságokat feltáró elemzés elkészítése;
* Legalább egy új, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása
* A közművelődési szakemberek felkészítése képzési tevékenység végzésére;
* Legalább kettő, minimum 10, maximum 30 fő részvételével, minimum
90 órás, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, melyből az egyik a pályázó által a jelen pályázat keretében kidolgozott tananyagra épül, a további adaptált program;
felnőttképzési konzultációs szolgáltatás kialakítása;
* Helpdesk típusú (tanulást segítő) tevékenységek;
figyelemfelkeltő kommunikációs kampány (legalább a helyi média bevonásával);
* a támogatott programmal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása a megvalósító intézmény honlapján.

A tervezett 120 órás számítástechnikai-, és 240 órás nyelvi képzésben részt vevők kiválasztásában az intézmény a helyi munkaügyi kirendeltséggel működik együtt. A tartósan munkanélküli és hátrányos helyzetű felnőtt tanulók a képzések idejére támogatásban részesülnek, tanulásukat és egyéni haladásukat képzés-szervező és mentor segíti.

Információk a programmal kapcsolatban:

Deáky Péter tanácsadó mentor,
Aranyos László képzésszervező

Közremûködô szervezet:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

tri

Linkek:
NFU
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága


Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága